قوانین و مقررات

قوانین ارائه خدمات مشتریان:

1 ماه گارانتی خدمات و پشتیبانی طراحی سایت و اپلیکیش

اصلاحات ساختاری سایت و اپلیکیش تا سه مرتبه انجام می شود.

پرداخت 50 درصد هزینه ابتدا و 50 درصد در زمان تحویل پروژه

اصلاحات منجر به تغییر ساختار پروژه مشمول هزینه جداست

تحویل پروژه بصورت چند مرحله ای امکان پذیر است.

پشتیبانی خدمات سئو و بهینه سازی سایت به مدت سه ماه می باشد.

Https://photechin.co