طراحی پورتال

طراحی سامانه ها و پورتال های تخصصی برای سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی بصورت گارانتی شده توسط شرکت فناوری ققنوس انجام می شود.